Storytelling i din tjänst

Storytelling har verkligen blivit på modet. Alla vill använda sig av storytelling. Men hur får man då till en bra berättelse?
Alla bär vi på berättelser. Berättelser som vill komma ut och sättas i arbete. Ja, för det är precis vad som händer med en berättelse som ”släpps fri”.

Något händer när en berättelse når sin åhörare.
Det kan vara ökad förståelse, nyfikenhet, vilja till förändring  eller något annat men säkert är att något händer.

Vill du att din berättelse skall arbeta för dig och dina syften så se till att presentera den med fokus på vad du vill ha fram.

  1. Börja med att fundera på varför du använder dig av berättelsen/ storytelling
  2. Vad vill du uppnå? Vad är ditt mål med berättelsen?
  3. Vilket problem eller behov vill du lösa? T.ex. en kunds behov, förändringsarbete, utveckla ledarskapet, sammanfoga teamet etc.

När du är klar med dessa frågor så kan du börja skörda bland dina berättelser. Vilken händelse skulle kunna passa in för att lyfta fram ditt budskap. Nu tänker du kanske;- men om jag inte har någon berättelse om just det då? Jo, det har du alldeles säkert. Här gäller det att inte vara kritisk mot sig själv eller alldeles för pretentiös (det får i så fall komma senare). Många gånger räcker det med att fundera på dagens händelser, möten med människor, saker som har hänt osv.

Nästa steg blir att forma händelsen till en berättelse. Då är det bra att kunna binda upp berättelsen på tre P; Plats, Person och Problem. Det gör det lättare för din åhörare att själv göra sig en bild av det du berättar och du har en stomme för att bygga upp din berättelse.

Plats= var utspelar sig historien? Var befinner vi oss? Person = vem handlar berättelsen om? Gärna någon åhörare kan identifiera sig med? Problem eller utmaning. Vilka utmaningar ställs personen inför? En utmaning som får sin lösning i din berättelse.

Det viktigaste i en berättelse är början och slut. En bra start väcker lyssnarens intresse som då vill lyssna vidare. Slutet är det vi kommer ihåg och tar med oss. Slutet summerar berättelsen, gärna med en ”knorr”.

Så är det bara att sätta igång. Våga testa!
Själv brukar jag berätta högt för mig själv ett par gånger, då smakar jag liksom på orden och de formar sig. Bolla också gärna med någon i din omgivning, det brukar vara mycket värdefullt.

Lycka till och härlig helg!

Cecilia