storytelling och arbetsglädje

Igår hade jag två olika uppdrag som i första skeendet kan verka helt olika. Det första handlade om att inspirera ett företag att börja använda sig av storytelling och det andra handlade om arbetsglädje.

Finns det någon koppling mellan storytelling och arbetsglädje?

När jag så satt och förberedde mig för de olika uppdragen så upptäckte jag mer och mer hur dessa ämnen sammanstrålar med varandra. Storytelling, dvs berättandet i sig kan bidra till arbetsglädje och i arbetsglädjen finns berättelserna som viktiga redskap.

Vad är då arbetsglädje?

Ordet arbetsglädje består av två delar, arbete och glädje, vilket betyder att jobbet ger oss glädje, vi är glada att gå till jobbet och vi är glada när vi går hem från jobbet. Visserligen finns ordet arbetsglädje endast i de nordiska språken (ja, det är faktiskt så) men ändå så inser fler och fler företag hur arbetsglädje bidrar till företagets framgångar. Tydligaste exemplet är väl Google som insett hur viktig glädjen är för kreativiteten.

När forskare undersökt vad som ger oss arbetsglädje så är det alltid arbetskamrater som kommer i topp, därefter kommer nöjda mottagare och uppskattning. Inte långt därefter kommer utmaningar, meningsfullhet och utveckling. Skulle man sammanfatta så är det egentligen två saker som ger arbetsglädje och det är relationer och resultat. Och visst är det så att de flesta företag och organisationer består av människor som på något sätt strävar efter resultat? Så egentligen borde väl varenda människa som har ett jobb kunna känna arbetsglädje? Tyvärr är det ju inte så, det vet både du och jag. Alltför många människor mår dåligt på sina arbeten.

Kan en berättelse bidra till arbetsglädje?

En berättelse består ofta av människor och resultat; En person är utsatt för något, en händelse, som leder till ett resultat. Därför så vill jag påstå att berättelser är ypperliga verktyg när du vill skapa arbetsglädje. Genom att lyssna på varandras berättelser så lär vi känna varandra bättre (relation) och genom att berätta om sina handlingar så förstår vi vilka resultat vi åstadkommit. Okey, visst behövs det mer än en berättelse för att skapa arbetsglädje, men jag tror att genom att bi berättar så kan vi bygga broar och förståelse och komma en bra bit påväg.

För ett tag sedan stötte jag på ett kul youtubeklipp som säger en hel del om det här med arbetsglädje.

Vill du veta mer om storytelling så titta in på https://ceciliagranquist.se/storytellingberattarteknik/

Härlig helg!