Storytelling tips

Denna vecka har varit fylld av storytellinguppdrag så därför kan det vara på sin plats med lite tips i ämnet.

Storytelling används i väldigt många sammanhang så därför är det inte så konstigt om det ibland kan bli lite förvirrande, vad är det egentligen? Ja, egentligen handlar det ju om att berätta en historia, inte konstigare än så. Så finns det olika former av berättande som fungerar lite på olika sätt eller rättare sagt har olika syften. Och det är här skillnaderna börjar komma in.

Om vi börjar med just fenomenet berätta, ja jag skulle faktiskt vilja kalla det ett fenomen. För vad händer när du berättar? Jo du skapar bilder hos din lyssnare, lyssnaren börjar automatisk uppleva det du berättar; den ser personen framför sig, platsen och kanske t o m känner dofter och ser färger. Och det är det här man har börjat förstå i affärssammanhang är så ”fenomenaliskt”. Berättelsen skapar en relation till mottagaren och vi vet att vi är betydligt mer benägna att handla av någon vi har en relation till.

Du kan berätta för att roa, underhålla eller kanske undervisa, men du kan också berätta för att lyfta fram ditt företags varumärke, kärnvärden och kvaliteter. Denna senare form av berättande brukar kallas för corporate storytelling, dvs organisationsberättande.

Om du vill använda dig av corporate storytelling så kan det vara bra att använda sig av nedanstående tips:

1. Använd sanna berättelser det ger större trovärdighet och engagemang.
Ta för vana att ”skörda” berättelser. Berätta i fikarummet och dela dina berättelser med dina medarbetare. Då får du ett ”berättarkapital” som du kan använda då du behöver.

2. Använd berättelsens dramaturgiska P för att få din berättelse spännande att lyssna på. Dessa är: Person (vem handlar det om) Plats (var utspelar sig berättelsen) Problem(vad stöter Personen på för problem? (som ditt företag löser)).

3. Använd målande beskrivningar och känslouttryck. T.ex. Kalle kände sig ängslig då han klev in genom den tunga stora porten. Då skapar du bilder och lyssnaren blir berörd.

4. Vad vill du förmedla med din berättelse? Använd berättelsens tre V. Till Vem riktar sig berättelsen. Vad är målet med din berättelse? Varför berättar du den, vad är syftet?

5. Träna din berättelse genom att berätta både högt för dig själv och till andra. Gör berättelsen till din, dvs berättelsen skall inte vara någon utantilläxa. Den skall ligga bra i munnen och komma från hjärtat. Det gör inget om du glömmer något ord (det vet ju ändå inte lyssnaren)

Lycka till!

Ceciliasignatur

Ibland kan det vara bra att förstärka berättelsen med sitt kroppsspråk:

Storytelling med kroppsspråk