Ta hjälp av kulturarbetare!

Frigör tid och boosta din kreativitet och produktivitet

I veckan höll jag tillsammans med innovationsexperten Staffan Håkansson kursen Innovation på landsbygden. Vi satte samman kursen efter att vi insett hur olika vi ser på kreativitet och samtidigt hur dessa synsätt kompletterar varandra.

Nu läser jag i vetenskapstidskriften Holone om forskning kring vår kreativitet. Blir glad när jag förstår hur rätt vi resonerar i ämnet.

Den nobelprisade psykologen Daniel Kahneman presenterar i sin bok ”Tänka snabbt och långsamt” en teori som beskriver hur kreativt tänkande bygger på två olika tankesystem. System 1 är snabbt, associativt och känslomässigt och kan beskrivas som intuition. System 2 är långsammare, övervägande, analytiskt och logiskt.

Flera forskare menar nu att det är dags för den akademiska världen att anamma ett vad de kallar ”tvåfaldigt tänkande” där man systematiskt använder sig av både system 1 och 2.

Det snabba tänkandet, system 1, kan hjälpa till med kreativa insikter och koppla samman vitt skilda idéer på nya sätt. Men associationsmaskinen kan bara använda sig av pusselbitar som redan finns där. Det är nödvändigt att studera ett ämne, att resonera om det, vrida och vända på det, för att tillgodogöra sig alla nödvändiga pusselbitar.

Det är inte heller så att alla idéer som system 1 spottar ur sig alltid är bra eller realistiska.

Forskarna argumenterar för tre sätt på vilka man kan underlätta för både system 1 och 2:

  1. Frigör tid, kreativa tankar kan komma när man minst anar det. Låt sinnet få vandra fritt
  2. Vidga vyerna! Ett stort genombrott kommer ofta ur en nykoppling mellan redan befintliga idéer, men som man först trodde var helt skilda från varandra
  3. Ta hjälp av konstnärer, artister och kulturarbetare!
    Denna yrkesgrupp har ett ständigt fokus på kreativitet och nya perspektiv.

Vidare skriver man att ägna en del av sin arbetsdag åt att frigöra ostrukturerad tid, skaffa sig ny och varierande ”input” eller ta hjälp av konst kan inte längre ses som att man flyr undan jobbet, snarare är det ett sätt att ”boosta” såväl kreativitet som produktivitet.

I tisdags lyssnade jag på Tom Ekström, framgångsrik entreprenör i Simrishamn, på ett frukostmöte arrangerat av Företagarna. När han fick frågan hur han tog sina mest avgörande beslut och fick sina idéer så svarde han att han brukar ge sig ut på en löparrunda och snacka med sig själv.

Jag tror att vare sig du väljer löparrunda, filosofera på sofflocket eller bolla idéer på kafferasten så är det viktigt att tillåta sig att göra annat. Ta, den där pausen, frigöra tid, vidga vyerna och ha kul!

Nedan ser du några bilder som fotograf Lani Noreke passade på att ta under vår kursdag i måndags.

 

Härlig helg!

Ceciliasignatur