Tala så att jag förstår och vinn mitt förtroende.

”Nyckeln till kommunikation är att förstå att andra inte förstår detsamma som du förstår”. Så sa alltid min kära företagarkollega Catrin, som tyvärr gick bort alldeles för tidigt. Men hennes klokheter bär jag med mig. Tala så att jag förstår och vinn mitt förtroende. Att alltid tänka på vem du talar till och tala så att hen förstår, kan inte nog poängteras, tycker jag. Det handlar då inte om att se den man talar till som mindre vetande. Det handlar om att vi har olika erfarenheter och olika referensramar.

Att tala så att jag förstår tala så att jag förstår

Handlar om att vara lyhörd inför den du talar till. Att vara uppmärksam på reaktioner såsom kroppsspråk, tonfall, frågor och svar.

Skall du förbereda ett tal inför en grupp så fundera ett tag, vilka den här gruppen är. Finns det några speciella intressen eller kunskaper i gruppen? Ja, allt du kan ta reda på innan är värdefullt. Är det en stor grupp så finns självfallet många olikheter inom gruppen. Försök då att hitta några gemensamma nämnare i gruppen.

Talar du istället till någon enstaka person så gäller samma sak men du kan då vara mer precis. Men kom ihåg att allt kan du inte ta reda på eller veta. Därför är det så jätteviktigt att du är lyhörd för vad som händer i stunden.

Och vinn mitt förtroende

Det finns många vinster med att ta reda på vem man talar till. Det handlar inte bara om att förstå det handlar också om att känna igen sig. Om den eller de du talar till känner igen sig så är de betydligt mer benägna att lyssna till dig. Du skapar ett samspel en ”vi- känsla”. Du vinner också lyssnarens förtroende.

Men observera att det inte handlar om att bli övertydlig eller tala på ett sådant sätt så att det uppfattas nedlåtande.

Läs mer om vikten av att veta vem du talar till här.