Tre tips för retorik och presentation

Retorik och presentation

Detta spännande ämne som aldrig slutar fascinera. Och även ett ämne som blir allt viktigare skulle jag vilja påstå. Vi tillbringar våra liv alltmer via webb, mobil och surfplatta. Då blir de verkliga mötena i verkliga livet exklusiva och viktiga att ta tillvara. Det blir allt mer ovanligt att vi får en andra chans, det gäller helt enkelt att träffa rätt från början. Därför vill jag i veckans blogginlägg ge dig 3 bra tips på hur du kan förbereda dig inför det där mötet IRL.

Retorik och presentation, 2 viktiga delar i ett framförande

Retorik är visserligen betydligt mer än bara den teoretiska uppbyggnaden. Men för att förklara hur jag tänker så syftar jag just nu till själva strukturen, Vad:et och uppbyggnaden på ett tal när jag använder ordet retorik. Presentation får representera hur:et.

Jag vill mena att båda dessa delar är viktiga om du skall nå framgång med din muntliga kommunikation.

Tre tips för retorik och presentation

Jag skulle kunna skriva spaltmetrar om detta. Men här, på detta sätt, vill jag ge mig på en sammanfattning för att ge dig en bra utgångspunkt hur du bör tänka och planera.

För dig som vill träna mer

1. Börja med dina 3 V.

Det första jag tycker du bör tänka på är det jag kallar för dina 3 V. Dvs. Vem skall du tala till, Vad vill du tala om och Varför skall du säga detta. Dessa tre grundfrågor ger dig stommen och hjälper dig både i vad:et och hur:et. När det gäller vad:et så handlar det om vilka ord du skall välja, hur du strategiskt lägger upp ditt tal, vad du väljer att ta med och inte minst vad du utesluter att ta med. När det gäller Hur:et så kan det handla om tempo, kroppsspråk, pauseringar, röstläge etc.

2. Lägg upp en retorisk strategi

När du väl vet till vem du skall tala, vad du skall säga och varför du skall säga detta så kan du också lägga upp en strategi. Här är retorikens kunskaper till stor hjälp. Fundera på en bra inledning för att skapa intresse och få dina åhörare att verkligen vilja lyssna till dig. Vad attraherar just dem? Vad lockar dem att vilja lyssna? Bestäm också hur du vill avsluta ditt anförande. De sista orden är kanske de allra viktigaste, det är de orden som skall klinga vidare hos åhöraren, de orden som får dem att ta sitt beslut. Om du skall argumentera för något, plocka då ut de tre argumenten som du skall använda dig av och som passar till dina 3 V. Fundera också på om din publik kan ha ett motargument till det du säger. Använd det och svara på det.

3. Öva hur du kan presentera din presentation

Steg nummer 3 är att öva presentationen. Och då menar jag även det som är så lätt att glömma, öva mentalt och öva ditt hur. Har du väl gjort ett gott förarbete och stegen 1 och 2. Du vet dina 3 V och du har lagt upp en strateg, så blir det betydligt enklare att också träna ditt HUR.
Själv brukar jag passa på att gå en promenad och gå igenom mitt anförande i mina tankar. Jag hör och ser både mig själv o min publik i min fantasi. Jag tillåter mig att känna känslan av glädje när jag märker att mitt budskap går fram och jag hör applåderna för mitt inre.

Den mentala förberedelsen går också bra att göra i vilfåtöljen och bäst är om du kombinerar dessa. När du rör på dig så hjälper du också dina tankar att bli mer rörliga. Fastnar du i något problem så brukar det vara lättare att hitta en lösning. Vilfåtöljen ger ofta ett lugn och så är det ju skönt också.

Gäller detta alla möten?

De här tipsen, vill jag påstå, gäller alla möte som är viktiga för dig och där du har något som du vill förmedla till den andre. Det kan handla om att du är chef eller företagsledare och vill presentera något för dina medarbetare. Det kan även handla om att du är medarbetaren och skall möta din chef i ett utvecklingssamtal. Men det kan också vara i en mer privat situation då du vill övertyga resten av familjen om den där semesterresan som du vill göra.

Och du, kom också ihåg:

När du väl står där. Glöm då allt som du har tränat och fokusera helt på den du vill förmedla till och varför ni möts. Träning fungerar ungefär som att programmera datorn. Har du förberett dig och tränat så lita på det. För i själva mötet så är alltid NÄRVARO viktigast.

Här en film jag gjorde för något år sedan om just den mentala förberedelsen:

För dig som vill ha personlig hjälp

Härlig helg!

Cecilia Granquist AB