Tro på dig själv!

För att andra skall tro på dig behöver du själv tro på dig.

All kommunikation börjar hos dig själv. Om du skall få till en bra kommunikation med andra så behöver du börja med dig själv. Du behöver tro på dig själv!

Din självbild påverkar andras bild av dig

Det du tänker och känner om dig själv, dvs din bild av dig själv, påverkar ditt beteende. Det är ditt beteende som människor i din omgivning upplever. Från den upplevelsen skapar de i sin tur en bild av dig som sedan blir deras beteende gentemot dig.

 

 

Tro på dig själv!

Det är så lätt att snegla på andra och tycka att de är så mycket bättre. Men tänk om alla vore lika så tråkigt livet skulle bli. Att träna sin egen självbild och tro på sig själv är därför viktigt. Men, med att tro på sig själv menar jag inte betyder att du alltid måste tro och tycka att du har rätt, att alltid vara superstark osv. Nej, för mig är en positiv självbild att ha fördragsamhet med sig själv och kunna se även ”brister” som en tillgång. Eller som sensmoralen i metaforen om det spruckna kruset:

Så leve olikheten, se den som en tillgång!

Härlig helg!