Tyra och Vera – tanterna som lyfter fram budskapet

Tyra och Vera är ett samarbete med Cecilia (Cecilia Granquist AB) och Ingrid Högström (ILH MarknadsService). Cecilia är skådespelerska och teaterpedagog med närmare 20 års erfarenhet som utbildare i personlig kommunikation för företag och organisationer. Ingrid Högström, är marknadsekonom med mångårig erfarenhet av marknadsföring och försäljning.

Tanterna är ett pedagogiskt redskap där allvarliga och ”svåra” budskap lyfts fram på ett annorlunda sätt. Tyra och Vera passar utmärkt som en del i en process där de är med från starten för att lyfta fram och starta processen. Senare under processens gång kan de återkomma för att knyta an till resultatet, erfarenheterna och synpunkterna för att se till att budskapet lever vidare. Tanterna kan också vara med vid enstaka tillfällen i inledningen, under arbetets gång eller vid ett avslut.

tyraveraTyra och Vera har bl.a. arbetat med:

 • Arbetsmiljö
 • Värderingar
 • Kundbemötande
 • Information till medarbetare
 • Mångfald, jämställdhet
 • Kundträffar, jubileum

Varje uppdrag är unikt med eget manus.

Vårt arbetssätt:

 • Researcharbete med information om uppdragsgivaren, målgruppen, budskapet etc
 • Bestämma syfte med mötet och förväntat resultat
 • Formulera budskap
 • Ge idéer och förslag till upplägg/process
 • Skriva manus
 • Repeterar och har genrep med ansvarig
 • Genomförande
 • Uppföljning av insatsen/processen

Ring eller maila oss, vi berättar gärna vad vi har gjort, ger förslag och idéer till ert ämne!
Cecilia 0703 – 73 88 05

Tyra och Vera