Utveckla gruppen

Tjänster för att utveckla gruppen

Forumteater

Forumspel är en metod där deltagarna själva blir aktiva. Forumteater används över hela världen av företag, politiska organisationer, arbete med barn och ungdomar. Det är ett kraftfullt verktyg för att stärka arbetslag, förbättra relationer, och mycket mer! Läs mer –>

Utveckling genom rollspel

Rollspel kan sägas vara en lättvariant av forumspel. Skillnaden är att här övar man inte och sen spelar upp scenerna. I rollspel tränar vi givna situationer, man får en roll och spelar upp den direkt under ett tillfälle. Det är mycket starkare att själv uppleva med alla sina sinnen hur en viss situation känns än att bara höra någon föreläsa om det. Läs mer –>

Kreativitet, motivation och innovation

Att tänka nytt, vara kreativ och se nya möjligheter istället för problem. Det vill säkert de flesta, men hur gör man? Jag har arbetat fram en metod tillsammans med min kollega Staffan Håkansson. Kombinationen av våra erfarenheter som skådespelare och civilingenjör, gör denna kurs unik. Läs mer –>

Service och kommunikation

God service handlar om kommunikation. I mina kurser och föreläsningar använder jag mig av det jag kallar för 3- stegs metoden. Som bl a består av kommunikation och självledarskap.  Läs mer –>

Personalutveckling med Väx på Österlen

Konceptet bygger på att vi kan erbjuda handplockade byggklossar bestående av personer med olika kompetenser som på olika sätt kan kombineras utifrån dina önskemål och behov. Vi tar hand om allt, analysen, byggandet av ditt program och logistiken och uppföljning enligt överenskommelse. Läs mer –>