Vad kan man använda en berättelse eller metafor till?

En berättelse skapar bilder och sätter igång tankar i människor. Bara genom att berätta så får du andra att lyssna på ett helt annat sätt än genom att du enbart staplar fakta på varandra. Ändå är det många som både känner sig osäkra inför att berätta och kanske ännu mer osäkra vad de kan använda berättelsen till.

Vad kan man använda en berättelse till?

Egentligen är det väl bara fantasin som kan sätta en gräns för vad du kan använda en berättelse till.Här kommer tre exempel:

  1. Du vill förklara något som kan vara svårt att förstå.
    Genom att ge exempel och berätta om något som förklarar så ger du mottagaren bilder och hen kan lättare förstå och kanske också känna igen det du vill förklara.
  2. Du vill skapa intresse för något.
    En berättelse lockar till lyssnande genom att mottagaren kan leva sig in i händelsen och se den framför sig, Det du säger blir intressant
  3. Du vill skapa relation
    När du berättar skapas automatiskt en relation mellan dig och mottagaren.

Metaforer och berättelser har människan använt sig av sedan urminnes tider. Men kanske är det så att vi började glömma bort det verkningsfulla i detta, i vår iver att vara tydliga med fakta, tabeller och information?

Det som är så kraftfullt med både berättelser och metaforer är att de skapar bilder och väcker känslor hos din mottagare. Det hela i sin tur gör att din mottagare får en ökad förståelse, lättare kommer ihåg och blir berörd av ditt budskap.

Skillnaden mellan metafor och berättelse

En metafor kan vara en berättelse och en berättelse kan vara en metafor. Ordet metafor kommer från grekiskans metaforà och betyder överföring. Ofta är metaforer korta, kanske bara ett par ord eller en mening. Ta t ex Hasse o Tages kända metafor ”livet är som en påse, tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något” Eller ord som: driva något i ”långbänk” , ”rödgrön röra” ”ler och långhalm”. När en metafor blir en berättelse så är själva berättelsen en liknelse en metafor för något.

Min kollega Ingalill Vestman har skrivit en bok om just metaforer, Metaforernas mystik

Här får du en berättad metafor ur den, Mannen i öknen:

Nästa vecka skall jag hålla min kurs Storytelling, kulturberättelser och marknadsföring. Undrar vilka fler användningsområden för att använda en berättelse kommer fram då?
Hur använder du dina berättelser? Kommentera gärna här på bloggen.

Härlig helg!