Vad säger kroppsspråket?

Att vårt kroppsspråk är vårt största språk känner säkert de flesta till men varför och vad är det vi säger egentligen?

Det mest spännande med kroppsspråket tycker jag själv är hur det även påverkar oss själva, alltså inte bara den du talar till.

Våra känslor sitter i kroppen

I tidskriften Holone nr1 vår 2016, läser jag hur emotionsforskningen kunnat visa på hur känslorna påverkar hjärta och kärl, muskelspänning, hormonutsöndring och det autonoma nervsystemet. En finsk forskargrupp har presenterat bevis för att det kroppsliga uttryck som känslorna tar tycks vara desamma oavsett kulturell tillhörighet.

Detta märker jag tydligt själv, när jag nu kommunicerar med ”mina” ensamkommande flyktingbarn. De är otroligt ambitiösa och lär sig vårt språk snabbt men fortfarande är kroppsspråket av stor vikt vid vår kommunikation. Kroppspråket blir liksom tydligare när jag kommunicerar med dem, vi blir mer uppmärksamma på kroppsspråket.

Det här får mig att fundera om vi inte alla borde bli lite mer observanta på vårt kroppsspråk. Inom NLP – metoden brukar man tala om Helhetsmodellen: tanke – känsla – handling dvs du får en tanke som leder till en känsla som leder till en handling. Inom teatern brukar vi tala om: tanken -gesten -repliken dvs tänk tanken som ger gesten och sist repliken.

I båda fallen så är kroppsspråket centralt. Det är i kroppen som själva handlingen eller repliken startar.

Vad säger ditt kroppsspråk?

Vad säger ditt kroppsspråk?

Så vad säger kroppsspråket?

Med detta tankesätt så betyder det att kroppsspråket säger vad vi känner. Det innebär också att det blir väldigt svårt att ljuga med ditt kroppsspråk. Skall du ljuga så måste du själv tro på det du säger eller iallafall tänka tanken.

Det betyder också att du både kan ta hjälp av din kropp för att påverka dig själv med ”goda tankar” likaså att du kan ta hjälp av dina tankar för att påverka ditt kroppsspråk.

Härlig helg!

Ceciliasignatur