Våga störa!

Hur ofta händer det inte, att vi av olika anledningar undviker att ta kontakt i rädslan för att störa?

Jag tänker då i många sammanhang, inte bara när det gäller känsliga situationer, det kan jag förstå, men också i alldeles vanliga sammanhang som att ta en ny kontakt.

I det privat vardagliga kan det handla om att ta kontakt med den nye grannen på gatan eller ringa en gammal vän som man inte sett på ett tag.
I affärssammanhang handlar det ofta om kundkontakter och kontakt mellan medarbetare. Jag har märkt att både mindre företag och även lite större, ofta har ett hinder för att följa upp en kontakt. Man är helt enkelt rädd för att störa och utstå som en som tränger sig på.

Men visst vill vi bli uppmärksammade! Det är ju till och med ett behov som psykologerna anser är ett av våra grundläggande behov efter överlevnad.

Nu tänker jag i första hand på den personliga kontakten i telefon eller ansikte mot ansikte. Mejl, Facebook och annat mer distanserat verkar vara lättare. Jag har absolut ingenting emot dessa kanaler, tvärtom, men vi får aldrig glömma den mänskliga kontakten då vi kan höra och se varandra. Det är i själva mötet som alla våra sinnen får arbeta och det är med våra sinnen vi kan ta emot kommunikation.

Jag tror att om vi som företagare eller medarbetare på ett företag tog mer personliga kontakter, följer upp och på så vis visar vårt intresse för våra kunder och medarbetare skulle många av oss både få fler affärer och inte minst nöjdare kunder.
Samma sak i det privata. Om jag kilar över till nye grannen och hälsar välkommen, ringer upp den där gamle vännen som jag inte träffat på ett tag så skulle livet bli mycket trevligare.

Och när vi tränat oss i det så blir det också lättar att ”störa” i de där lite mer känsliga situationerna. Det är kanske då vi har mest behov av att bli ”störda”

Härlig helg!

Cecilia