Vår policy för dina personuppgifter

Att följa gällande lagstiftning och värna om din integritet är viktig för oss. I nedan listade 14 punkter kan du se hur vi följer den nya lagen GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018.

 

 1. Personuppgiftsansvarig är Cecilia Granquist AB, du kan kontakta oss på info@ceciliagranquist.se.
 2. Dataskyddsombudet på företaget är Cecilia Granquist Dahmén, info@ceciliagranquist.se.
 3. Ändamålet med behandling av dina personuppgifter är att kunna hålla kontakt med dig. Du har antingen registrerat dig för vårt nyhetsbrev, ett seminarium, eller en kurs (online eller fysisk). Vi kan också ha varit i kontakt via telefon där du medgivit din önskan om nyhetsbrev eller annan kontakt.
 4. Vid sammankomster kan vi komma att vilja filma eller fota för att kunna använda i vår dokumentation eller marknadsföring. Vid dessa tillfällen kommer vi alltid att begära ditt samtycke innan publicering.
 5. Den rättsliga grunden för behandlingen är att underlätta kontakten mellan oss och att kunna bedriva vår verksamhet.
 6. De kategorier av personuppgifter som kan komma ifråga är: namn, adress, E-post, telefon och i vissa fall bild.
 7. Om vi behöver lämna dina uppgifter till någon annan kommer du att meddelas vid registrering. Det gäller i de fall då jag samarbetar med andra kursleverantörer.
 8. Uppgifterna kommer inte att lämnas till någon utanför EU. Skulle det i framtiden bli aktuellt så kommer du att få en kopia av de skyddsåtgärder vi använder för att skydda dina personuppgifter.
 9. Dina uppgifter kommer att lagras fram tills att antingen du själv begär att bli avregistrerad (i varje nyhetsbrev finns instruktion hur du avregistrerar dig) eller om vi ser att vi inte längre har behov av att behålla dina uppgifter. Du kan också alltid mejla oss på info@ceciliagranquist.se och begära att bli avregistrerad. Personuppgifter från kursanmälningar lagras endast för att fullfölja avtal mellan Cecilia Granquist AB och kund. Uppgifterna från kursanmälan lagras så länge avtalstid pågår och raderas därefter inom 12 månader.
 10. Intresseavvägningen för behandlingen för dina uppgifter sker alltid med hänsyn till ditt bästa.
 11. Du har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet. Enligt GDPR har du rätt att en gång per år begära ut vilka personuppgifter vi lagrar om dig.
 12. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter.
 13. Du har rätt att klaga till Datainspektionen, som är en tillsynsmyndighet.
 14. Uppgifterna vi lagrar kommer antingen från dig själv eller från allmänt tillgängliga källor.