Varför är det så viktigt med Hur?

Inom presentationsteknik pratar vi ofta om hur viktigt det är med HUR vi framför budskapet. Men då tänker vi oftast först och främst på röst och kroppsspråk och att det blir tråkigt att lyssna på exempelvis en entonig röst. Men på senare tid har hjärnforskningen kunnat visa på en ännu djupare dimension. Nämligen våra spegelneuroner och hur min känsla faktiskt påverkar min mottagare.

Därför är det så jättebra att använda sig av storytelling, berättelser och metaforer när du framför ett budskap. En berättelse hjälper inte enbart din mottagare att ta till sig ditt budskap. En berättelse eller metafor hjälper även dig att leva dig in och känna engagemang.

Titta på min film nedan så förklarar jag:

https://youtu.be/bCFyCuiBA3A

Härlig helg!

Ceciliasignatur