Varför berätta

Jag fortsätter på förra veckans tema om varför och vill därför ägna en stund åt; Varför berätta.

När jag var barn fick jag ofta höra att jag inte skulle berätta. Bättre att hålla saker och ting inom sig och inte berätta. Mmm, visst, ibland är det väl klokast att hålla tyst, det får jag hålla med om. Men jag är fullt övertygad om att om vi släppte lite på den där munkaveln och berättade så skulle vi slippa många onödiga missförstånd. Och det här gäller både i den vanliga vardagliga kommunikationen oss människor emellan och när det gäller att föra ut budskap i större sammanhang.

Risken är annars att vi drar felaktiga slutsatser och författar egna stories om dem vi träffar. För vi människor vill ha sammanhang. Berättar du inte för mig hur du ser på saken så ”hittar jag på” något som jag tror stämmer. Detta gör vi alla mer eller mindre, inte av elakhet utan därför att vi är funtade så.

Vad kan då en berättelse åstadkomma?

När du berättar för mig så får jag en upplevelse. Mina sinnen aktiveras och det blir betydligt lättare att känna empati och förståelse. En berättelse kan bygga broar mellan människor som annars skulle ha svårt att förstå varandra.

Varför berätta när du föreläser

Är du föreläsare och vill förmedla ett viktigt budskap, är en berättelse ett mycket bra verktyg. Då kan berättelsen hjälpa dig att förtydliga budskapet. En berättelse är också lättare att ta till sig och komma ihåg än ren fakta. Ibland brukar jag roa mig med att fråga mina åhörare vad de kommer ihåg efter att ha lyssnat på en föreläsning. Det är alltid berättelserna som man lättast kommer ihåg. Därmed inte sagt att du skall undvika fakta när du föreläser. Ofta kan en blandning vara det bästa. Och berättelsen kan då bli en förstärkning av den fakta du vill förmedla.

Varför berätta när du möter andra människor?

En berättelse vid ett möte bidrar till en kontakt som underlättar vidare relation. Låt oss säga att du möter en ny person som du aldrig träffat förut. Får du då en berättelse från den personen så får ni direkt en relation. En relation som har betydligt större chans att bli positiv än utan en berättelse. Om du berättar vad du varit med om så kan jag lättare förstå dig och dina handlingar. Berättelsen bygger en bro mellan oss.

Så mitt råd denna vecka är: Berätta! Alla har något att berätta så varför inte börja redan idag.

Härlig helg!

Cecilia Granquist AB