Varför skall du säga det du säger?

Vem, vad, varför? tre viktiga frågor att ställa sig när du förbereder ett framförande av något slag. De två föregående veckorna har jag tipsat hur du bör tänka när det gäller vem och vad. Denna vecka handlar det om Varför.

När du svarat på frågan varför så har du svaret på varför du skall göra din presentation över huvud taget. Det är den frågan som skall svara på hela syftet med presentationen, vad vill du åstadkomma? Varför skall din publik lyssna på det du har att säga?

Denna fråga hjälper dig att bli tydlig i ditt budskap. Den hjälper dig att sålla bort allt onödigt och komma till kärnan.

Varför och Vad blandas ibland ihop. Men om vad är vad du väljer att säga så är varför mer vad du vill din mottagare skall göra, känna efter att ha lyssnat till dig.

Exempel: Du skall tala om en ny produkt som ditt företag tagit fram. Du har definierat Vem du talar till (exempelvis miljömedvetna konsumenter) och vad du vill lyfta fram (de energisparande åtgärderna ni har tagit fram genom denna produkt), men varför skall du göra detta? Är det för att få dina kunder att köpa din produkt eller kanske för att informera och skapa ett förtroende hos dina kunder om er kunskap på miljöområdet?

Beroende på svaret så blir ditt sätt och de ord du väljer att använda i framförandet helt olika beroende på vilket syfte du har med presentationen.

Men som du också förstår nu när du läst alla tre blogginläggen så hjälper också frågorna varandra. Alla tre V frågor behöver du ställa inför alla dina framträdanden. Publiken kanske varierar men vem och vad är samma eller så kanske publiken är i stort samma men ditt vad eller varför har förändrats.

Så kom ihåg fundera när du förbereder dig:

Vem skall du tala till? Vad har din publik för intresse, vad värdesätter den, Vad går den ”igång på”?
Vad skall du säga? Vad är ditt mål med din presentation? Vad vill du lyfta fram just nu för just denna publik?
Varför skall du säga just detta till just denna publik? Vad är ditt syfte? Vad vill du att de skall göra känna, tänka?

Nästa vecka bygger jag vidare med ytterligare tre V:n. Dessa V handlar mer om dig själv och hur du bör se på dig själv.

Vi hörs (eller ses eller vad man nu skriver??) då

Härlig helg!

Ceciliasignatur