Vikten av lust och engagemang i ditt framträdande

Hej!

Förra veckan skrev jag om ordens betydelse och om hur viktigt det är med lyssnandet för att hitta rätt ord. Jag avslutade med att lust också är viktigt. Och om just lust och engagemang vill jag skriva denna vecka.

När jag håller utbildning i presentationsteknik så brukar jag ibland fråga deltagarna om de minns någon eller något speciellt tillfälle då de lyssnat och blivit berörda lite extra. Nästan alltid kommer då engagemang från talaren upp som nummer ett. Att talaren visar engagemang för sin publik och att publiken känner att detta är något viktigt som talaren vill framföra.

Jag vill mena att lust och engagemang hör intimt samman. Lusten i sig skapar engagemang, lusten är drivkraften och motorn i ditt engagemang och vice versa, ditt engagemang ger lust och tillfredställelse både till dig och till åhörarna.

Men tänk om du måste framföra något negativt budskap, hur gör du då? Du kanske är företagsledare och skall berätta för dina anställda att ni måste skära ner i verksamheten. Hur kul är det?

Nej, visst inget lustfyllt budskap alls. Men då måste du istället lägga fokus på engagemanget, omsorgen och lusten till dina medarbetare. Detta engagemang hjälper dig att bli tydlig i ditt budskap, att inte sopa under mattan av rädsla till vad åhörarna skall tycka om dig eller det du skall förmedla.

Men hur tränar man sig då i lust och engagemang?

Det viktigaste är att vara väl förberedd så att du verkligen kan fokusera på dina åhörare och målet med det du vill framföra. Ju tryggare du är med dig själv och ”ditt instrument” dvs med dig själv som presentatör, ditt kroppsspråk, din röst och innehållet i det du skall framföra ju lättare kan du fokusera på din publik och dela med dig av dig själv.

Så fortsätt att träna dig i denna ädla konst som kommunikation faktiskt är. Och det härliga är att det är aldrig för sent att lära och det finns alltid något nytt att lära.

Härlig helg!

Cecilia