Vinnande gester!
succé med positivt tillstånd

Gester tillhör det icke verbala språket och vårt kroppsspråk, dvs det språk som vi litar mest på. Visar du en sak med dina gester och säger något annat med dina ord så är det gesten vi litar på. Men många har fått lära sig att hålla nere med sina gester ”Stå still”, ”gestikulera inte så mycket”, har du kanske hört? Men faktum är att om du lär dig och vågar använda dina gester så kan du nå stora framgångar i din kommunikation.

Vinn med gester!

Om du använder gester på rätt sätt så kan de vara till stor hjälp för dig i din kommunikation. En gest kan förtydliga och förklara. En gest visar också på engagemang. Det viktiga är att dina gester är  kongruenta med dina tankar. Ett typexempel när gest och tanke inte samspelar är det där sk falska leendet som vi alla direkt känner igen, du ler samtidigt som du tänker tvärtom. Ett nervöst gestikulerande är ju heller inte så bra, det kan skapa både oro och förvirring. Däremot ett engagemang för något ger gester med energi och positivism.

Träna dina tankar för att få vinnande gester

Så glöm den som sa att du skall sluta gestikulera så mycket. Träna dina tankar istället och låt din kropp  och dina händer få gestikulera. Kropp och knopp hänger ihop. Dina tankar och mentala inställning kommer att ge dig rätt vinnande gester. När du gör så skall du snart märka att människor kommer att både lita mer på vad du säger och också förstå vad du menar.

Låt dina vinnande gester hjälpa dig till rätt mental inställning

vinnande gester

Armar uppåt sträck! Visst blir vi glada

Detta funkar också andra vägen.

vi

Tummen upp

Om du gör positiva gester skall du snart märka att du påverkas positivt mentalt, vilket blir en positiv spiral. På bilden ser du min kollega Ingalill lyfta sina händer och armar, vilket ger både henne och publiken en positiv känsla. Själv ger jag tummen upp och välkomnar med en öppen gest.

 

 

 

Vad berättar dessa gester?

vinnande gester Vinnande gester vinnande gester Vinnande gester gester

 

 

 

gester

Vilka gester väljer du?

 

 

Vill du träna med mig?

Att träna sitt kroppsspråk och sina gester är både roligt och nyttigt. Hör av dig till mig så hjälper jag dig gärna