Det är i möten det händer!

Tänk så bra det är med all medieteknik. Jag kan sitta här i min sköna vilstol med katten i knät och skriva till dig. Dig som jag kanske inte ens vet vem du är. Ja, det är verkligen bra och det menar jag också, på allvar. Men det märkliga är, att det som händer, det är att de där reella mötena blir på något sätt desto viktigare. Mötet blir något exklusivt, något där det där verkligt viktiga händer.

Därför tror jag att vi måste träna oss i att ta tillvara på våra möten. Vårda dem för det speciella som de faktiskt är. Och kanske är det så att reella möten blir ännu mer exklusiva i framtiden?

Så därför har jag tillåtit mig att ta mig en extra funderare på hur vi kan mötas på riktigt och på ett bra sätt. Här får du 5 av mina tankar:

1. Ge dig tid att mötas

Ofta är vi alldeles för stressade när vi möts, tycker jag. Vi hinner knappt se och lyssna på dem vi möter. Är det ett möte på jobbet så planera in en stund till ”vanligt snack”, beräkna in det i mötestiden. De formella besluten kan gå fort och speciellt om ni har fått resonera lite innan. Är det ett möte av mer privat karaktär, kanske en person som du möter ofta? Hur vore det om du nästa gång du möter den personen stannar upp ett tag och inte ser mötet som en självklarhet?

2. Var nyfiken

Nyfikenhet är en dygd tycker jag. Eftersom det är nyfikenheten som gör att vi utvecklas. Istället för att direkt döma när någon tycker något annat eller gör något du tycker är dumt så fundera på varför. Kan det finnas något bakomliggande skäl. Vi behöver inte och skall absolut inte acceptera allt men vi bör ha en respekt för andras åsikter och handlingar. Är vi dessutom nyfikna och vågar ställa frågan så kanske vi lär oss något samtidigt också.

3. Lär av den andres perspektiv

Att lära av den andres perspektiv behöver heller inte betyda att vi tycker den andres handlingar eller åsikter är de rätta. Det är förhållningssättet jag är ute efter. Att kunna möta andra med en öppen attityd, vilja och nyfikenhet av att förstå den andres perspektiv. För vad är sanning egentligen? Finns något som är absolut sant?
Om du och jag tittar på samma hus och beskriver det, du står på framsidan och jag på baksidan. Blir det samma beskrivning? Om inte vem har rätt? Eller om vi tänker oss ett historiskt perspektiv, har sanningen alltid sett likadan ut?

4. Lyssna

Lyssna är kanske det absolut viktigaste när det handlar om kommunikation och möten. Och det är ju när du har tillåtit dig att verkligen lyssna på den du möter som det börjar hända saker. Den som bara pratar utan att bry sig om att lyssna skulle lika gärna kunna ha mötet via skrift istället. Lyssna förstås med öronen men också med dina ögon se och hör.

5. Berätta

Berätta hur du har det, berätta vad du varit med om, berätta varför du inte förstår. Om du också berättar så ger du den du möter hjälp att kunna förstå ditt perspektiv. Ett bra möte är alltid ömsesidigt. Ett givande och tagande det är då det blir som bäst och det är då det händer.

Härlig helg!

Ceciliasignatur